Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. aktualizacji baz danych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor ds. aktualizacji baz danych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
02-06-2023
Termin składania dokumentów:
12-06-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym;
b) znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne
i rozporządzenia wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o samorządzie gminnym, prawo
o ustroju sądów powszechnych, o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej i umiejętność ich stosowania;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy – wskazane;
b. umiejętności zawodowe: umiejętność analizowania i stosowania przepisów prawa;
c. inne: umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki) oraz znajomość programów: Ewmapa, Ośrodek, Bank Osnów, MDOK, ADRES, EWOPIS, EXCEL, WORD i innych aplikacji biurowych;
d. predyspozycje osobowościowe: praworządność, sumienność, bezstronność, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność, umiejętność planowania i organizowania pracy i pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Agnieszka Radomska zamieszkała w Bogucinie.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Agnieszka Radomska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor ds. aktualizacji baz danych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miasta Włocławek.

PDFOgłoszenie o naborze (346,80KB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,72KB)

PDFOpis stanowiska (343,47KB)

DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (18,33KB)

PDFZakres czynności (491,42KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (29,36KB)

PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (122,53KB)

DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument cyfrowo dostępny (12,90KB)

PDFInformacja o wyniku naboru (168,75KB)

DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (17,28KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego