Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wynik procedury odwoławczej Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

W związku ze złożeniem odwołań od negatywnego wyniku weryfikacji projektów do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta zebrała się 21 czerwca 2023 roku, o godz. 14:00, w sali nr 20 budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, celem ich rozpatrzenia.

W przypadku odwołania dotyczącego projektu o nazwie „Budowa Przedszkola przy ul. Celulozowej” Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta po zapoznaniu się z opinią Wydziału Inwestycji udzieliła negatywnej opinii w przedmiocie uznania zasadności wniesionego odwołania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za wydaniem powyższej opinii opowiedziało się sześcioro członków Komisji, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

W sprawie odwołania dotyczącego projektu o nazwie „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 8 we Włocławku” Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta po zapoznaniu się z opinią Wydziału Geodezji i Kartografii. Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury udzieliły negatywnej opinii w przedmiocie uznania zasadności wniesionego odwołania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za wydaniem powyższej opinii opowiedziało się pięcioro członków Komisji, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się.

W przypadku odwołania dotyczącego projektu „Parking przy mini osiedlu Dziewińska” Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta po zapoznaniu się z opinią Wydziału Inwestycji, Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury udzieliły pozytywnej opinii w przedmiocie uznania zasadności wniesionego odwołania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za wydaniem powyższej opinii opowiedziało się sześcioro członków Komisji, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

W sprawie odwołania dotyczącego projektu o nazwie „Siłownia na powietrzu” Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta po zapoznaniu się z opinią Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury udzieliły negatywnej opinii w przedmiocie uznania zasadności wniesionego odwołania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za wydaniem powyższej opinii opowiedziało się sześcioro członków Komisji, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

W kwestii odwołania dotyczącego projektu „Całoroczna sterylizacja kotów właścicielskich i wolno żyjących”, Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta po zapoznaniu się z opinią Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej udzieliły negatywnej opinii w przedmiocie uznania zasadności wniesionego odwołania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za wydaniem powyższej opinii opowiedziało się sześcioro członków Komisji, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

W przypadku odwołania dotyczącego projektu o nazwie „Zadaszenie skateparku na Słodowie – ruszmy dzieci i młodzież”, Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta po zapoznaniu się z opinią Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej udzieliły pozytywnej opinii w przedmiocie uznania zasadności wniesionego odwołania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za wydaniem powyższej opinii opowiedziało się sześcioro członków Komisji, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego