Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Działań Krótkoterminowych PDK

PKD został przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. (Nr Uchwały XXIII/338/20), jako część Programu ochrony powietrza  w zakresie pyłu zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek.

PDK stanowi akt prawa miejscowego.

PDK odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w danej strefie, poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.

Za wykonywanie kontroli realizacji PDK odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z PDK gmina informuje w sposób ciągły mieszkańców o jakości powietrza poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej linku do strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy www.wios.bydgoszcz.pl

Plan Działań Krótkoterminowych opisany w ww. Uchwale wskazuje na konieczność podjęcia działań ochronnych w przypadku wprowadzenia poszczególnych stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Ustalono trzy poziomy zagrożenia:

  • Poziom I – ostrzeżenie dotyczące ryzyka lub przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10  oraz docelowego B(a)P w powietrzu,
  • Poziom II – Alarm I stopnia dotyczący ryzyka wystąpienia lub wystąpienia  przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10  w powietrzu,
  • Poziom III – Alarm II stopnia dotyczący ryzyka wystąpienia lub wystąpienia  przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM 10  w powietrzu.

W dniu 1 czerwca 2022 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwała Nr XLV/618/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie określenia

planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM 2,5.

Plan Działań Krótkoterminowych opisany w ww. Uchwale wyznacza jeden poziom powiadomienia.

Poziom I – ostrzeżenie dotyczące ryzyka przekroczenia lub przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu.

Załączniki:

PDFPDK dla pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek (2,63MB)

PDFPlan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM 2,5 dla strefy miasto Włocławek (362,74KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego