Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała antysmogowa

Informacja publiczna o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej „uchwałę antysmogową”

Załącznik:

PDFInformacja publiczna o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej „uchwałę antysmogową” (348,84KB)


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 3743), zmienionej uchwałą Nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 4347).

Załączniki:

 1. PDFInformacja publiczna o opracowaniu projektu zmiany „uchwały antysmogowej” (360,98KB)
 2. PDFProjekt zmiany „uchwały antysmogowej”. (160,19KB)

Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową

W dniu 30 sierpnia 2021 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXV/510/21 przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę antysmogową, tj. uchwałę wprowadzającą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Przedmiotowy akt prawa miejscowego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 września 2021 r. pod poz. 4347.

Uchwała zmieniająca uchwałę antysmogową  wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu zmiany „uchwały antysmogowej” – do pobrania poniżej.

 1. UCHWAŁA NR XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 2. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przystąpił do opracowania zmian w obowiązującej „uchwale antysmogowej”, czyli wprowadzenia zaostrzeń ograniczeń odnośnie eksploatacji kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeżeli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Ww. ograniczenia obowiązywałyby ba obszarze największych miast województwa (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz) oraz miasta z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w województwie, tj. Nakle nad Notecią, jak również stref A i B ochrony uzdrowiskowej gmin: Inowrocław, Ciechocinek, Brześć Kujawski (Wieniec Zdrój), z uwagi na charakter uzdrowiskowy.

W poniższym załączniku znajdują się ZAŁOŻENIA do zmiany „uchwały antysmogowej”.

W Informacji publicznej natomiast podane są informacje m.in. o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy oraz dane organu właściwego do ich rozpatrzenia


W dniu 24 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową, czyli nowe prawo miejscowe dla naszego województwa.

Dokument ten zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie będzie zakazane od dnia 1 września 2019 roku (węgla brunatnego oraz paliw stałych z wykorzystanie tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%) oraz określa standardy emisyjne i w zakresie efektywności energetycznej, którym będą musiały podlegać piece centralnego ogrzewania, inne piece, a nawet domowe kominki. Określa też stosunkowo długie okresy przejściowe dla nowych regulacji – tak, by ich wprowadzenie było jak najmniej uciążliwe i wpisywało się w naturalny rytm wymiany wyeksploatowanych urządzeń.

Uchwała ta zakłada:

 • Zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) – od 1 września 2019 r.
 • Zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych – od 1 stycznia 2024 r.
 • Zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy – od 1 stycznia 2028 r.
 • Zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń, np. kominków, niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej – od 1 stycznia 2024 r.

Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społecznych.

Załącznik:

 1. PDFInformacja publiczna dot. projektu zmiany uchwały antysmogowej oraz konsultacji społecznych (325,00KB)
 2. PDFProjekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany tzw. uchwały antysmogowej (77,42KB)
 3. PDFInformacja publiczna o przystąpieniu do zmiany uchwały antysmogowej (259,79KB)
 4. PDFZałożenia do zmiany uchwały antysmogowej (488,73KB)
 5. PDFUchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (273,98KB)
 6. PDFInformacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2019 r. (206,96KB)
 7. PDFInformacja publiczna o przyjęciu zmiany uchwały antysmogowej (695,19KB)
 8. PDFInformacja publiczna o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej „uchwałę antysmogową” (348,84KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego