Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 3

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
27-06-2023
Termin składania dokumentów:
14-07-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym;
b) korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
c) uprawnienia specjalistyczne: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach zgodnych z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.);
d) znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne
i rozporządzenia wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o samorządzie gminnym, prawo
o ustroju sądów powszechnych, o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej i umiejętności ich stosowania;
e) obywatelstwo polskie;
f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) nieposzlakowana opinia;
h) co najmniej 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub
w organach jednostek samorządu terytorialnego.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) Predyspozycje osobowościowe: praworządność, sumienność, bezstronność, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność, umiejętność planowania i organizowania pracy oraz kierowania i pracy w zespole,
b) inne: umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki) oraz znajomość programów: Ewmapa, Ośrodek, Bank Osnów, MDOK, ADRES, EWOPIS, EXCEL, Word i innych aplikacji biurowych;
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

PDFOgłoszenie o naborze (445,01KB)

DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (21,71KB)

PDFOpis stanowiska (351,80KB)

DOCXOpis stanowiska-dokumet dostępny cyfrowo (18,21KB)

PDFZakres czynności (593,83KB)

DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (29,10KB)

PDFOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury naboru (108,01KB)

DOCXOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,69KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego