Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji 6

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Główny Specjalista ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
29-08-2023
Termin składania dokumentów:
11-09-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo;
b) uprawnienia specjalistyczne: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
c) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym;
d) obywatelstwo polskie;
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) nieposzlakowana opinia;
h) co najmniej – 4-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – doświadczenie
w wykonawstwie;
b) inne umiejętności – obsługa komputera – pakiet Microsoft Office, obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks, skaner);
c) predyspozycje osobowościowe: zdolność podejmowania decyzji, sumienność, samodzielność, sprawność, komunikatywność, umiejętność stosowania i interpretowania przepisów, myślenie strategiczne, zdolność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Prezydent Miasta Włocławek, informuje o odstąpieniu od dalszej procedury konkursowej, z powodu niezłożenia przez żadnego z kandydatów dokumentów aplikacyjnych na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Uzasadnienie wyboru:
Prezydent Miasta Włocławek, informuje o odstąpieniu od dalszej procedury konkursowej, z powodu niezłożenia przez żadnego z kandydatów dokumentów aplikacyjnych na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (511,97KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,45KB)
  3. PDFOpis stanowiska (313,44KB)
  4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (18,61KB)
  5. PDFZakres czynności (522,23KB)
  6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (22,62KB)
  7. PDFOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia (111,08KB)
  8. DOCXOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia-dokument dostępny cyfrowo (12,63KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego