Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie dz. nr 23/3 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Cysterskiej 6/2 we Włocławku.

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 litera „d” Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682; z późniejszymi zmianami)*

Data wpływu do organu: 28 sierpnia 2023 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: osoba fizyczna

Adres robót budowlanych: ul. Cysterska 6/2 we Włocławku, dz. nr 23/3 obręb Włocławek KM 8/2.

Opis projektowanego obiektu: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie Pismem z dnia 31 sierpnia 2023 r. Prezydent Miasta Włocławek zaświadczył z urzędu, że brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu, na dokonane w dniu 28 sierpnia 2023 r. zgłoszenie.

W związku z powyższym zgłoszenie z dnia 28 sierpnia 2023 r. dotyczące budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 23/3 obręb Włocławek KM 8/2 przy ulicy Cysterskiej 6/2 we Włocławku stało się skuteczne z dniem 31 sierpnia 2023 roku.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego