Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dla wyborców

Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 31 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w Biurze Rady Miasta udzielane będą informacje o przeprowadzanych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacje udzielane będą wyborcom niepełnosprawnym oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania w mieście Włocławek, właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania w pokoju Nr 21 Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13 (budynek B) w godzinach pracy urzędu:

  • poniedziałek, środa, czwartek – od 7:30 do 15.30;
  • wtorek – od 7:30 do 17.00;
  • piątek – od 7:30 do 14.00

lub telefonicznie pod nr telefonu: 54-414-44-95, bądź drogą elektroniczną: adres email: 

Zakres udzielanych informacji dotyczy:

1) okręgu wyborczego i obwodu głosowania właściwym dla wyborcy;

2) lokali obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w tym lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;

3) warunków dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

4) terminu wyborów oraz godzin głosowania;

5) komitetów wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatów i listach kandydatów;

6) warunków oraz form głosowania.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego