Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 337/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3

Nr zarządzenia:
337
Rok:
2023
Tytuł:
w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3
Data podpisania:
31-08-2023
Data wejścia w życie:
31-08-2023

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. a, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku ze złożoną w dniu 31 sierpnia 2023 r. rezygnacją odwołuję Panią Beatę Wróblewską z pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3 z dniem 31 sierpnia 2023 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

PDFZarządzenie nr 337/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. (413,99KB)
DOCXZarządzenie nr 337/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (16,57KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego