Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 338/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3

Nr zarządzenia:
338
Rok:
2023
Tytuł:
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3
Data podpisania:
31-08-2023
Data wejścia w życie:
31-08-2023

Na podstawie art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Powierza się Pani Małgorzacie Ćwikowskiej pełnienie obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3.

2. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 następuje od dnia 1 września 2023 r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły wyłonionego w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

PDFZarządzenie nr 338/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r. (441,89KB)
DOCXZarządzenie nr 338/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,18KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego