Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie możliwości ponownego zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Włocławek ogłosił możliwość ponownego zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku. Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik
do niniejszego ogłoszenia, po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w pokoju nr 20, w  Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12, 87-800 Włocławek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r., w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Kandydat do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku”.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek (723,40KB)
  2. DOCXFormularz zgłoszeniowy (18,00KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego