Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor ds. ewidencji miejscowości, ulic i adresów w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii 1

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor ds. ewidencji miejscowości, ulic i adresów w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
06-09-2023
Termin składania dokumentów:
12-09-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku geodezja i kartografia lub kierunki pokrewne;
b) obywatelstwo polskie;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
b) inne: umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki) i innych aplikacji biurowych;
c) predyspozycje osobowościowe: praworządność, sumienność, bezstronność, rzetelność, staranność, samodzielność, postawa etyczna, umiejętność planowania i organizowania pracy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Prezydent Miasta Włocławek, informuje o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego na wyżej wymienione stanowisko z powodu niespełnienia przez kandydatów wymogów formalnych.
Uzasadnienie wyboru:
Prezydent Miasta Włocławek, informuje o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego na wyżej wymienione stanowisko z powodu niespełnienia przez kandydatów wymogów formalnych.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania (410,27KB)
  2. DOCXOgłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania-dokument dostępny cyfrowo (24,12KB)
  3. PDFZakres czynności (270,61KB)
  4. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (27,84KB)
  5. PDFOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia (121,05KB)
  6. DOCXOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia-dokument dostępny cyfrowo (12,80KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego