Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

PRZYPOMNIENIE! Każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Deklarację można złożyć:

  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie(zgodnie z lokalizacją budynku);

W przypadku Urzędu Miasta Włocławek deklarację w wersji papierowej można złożyć osobiście w budynkach przy ul. Zielony Rynek 11/13 oraz przy ul. 3 Maja 22

  • w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/

Ważna informacja:  Dla nowo powstałych budynków termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo (ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw) i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

Wszelkie pytania w tej sprawie można też  kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail:

Obowiązkowe deklaracje

Od dnia 1 lipca 2021 r. będzie można składać deklaracje dotyczące źródeł ciepła wykorzystywanych w budynkach. Obowiązek ten dotyczy właścicieli domów i zarządcy budynków. Informacje o zainstalowanym źródle ogrzewania należy przekazać do gmin (w omawianym przypadku – Urząd Miasta Włocławek) i wpisywać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za niewywiązanie się z obowiązku grozić będzie mandat a nawet grzywna do 5 tys. złotych.

W rejestrze będą gromadzone informacje o źródłach ciepła w budynkach w całej Polsce. Znajdą się tam budynki mieszkalne, usługowe oraz budynki użyteczności publicznej z nominalną mocą źródła spalania paliw w budynku do 1 MW.

Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków obejmuje: piece, kominki, kuchnie węglowe, kotły, grzejniki gazowe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.

Rejestr ma być uruchomiony z dniem 1 lipca br. Na mocy ustawy przekazanie informacji będzie obowiązkowe.

Do wyboru są dwie drogi: elektroniczna lub na piśmie, na co właściciele i zarządcy budynków mają 12 miesięcy.

Szczegóły projektu, w tym dokumenty do pobrania oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w linku: https://zone.gunb.gov.pl/

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, który ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji. Znajdą się tam informacje z budynków wielorodzinnych, domów jednorodzinnych do 1 MW oraz lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się kotłownia.

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Przesłanie danych będzie obowiązkowe.

Na kanale youtube  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pojawił się film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br.

 

Załączniki:

PDFFormularz A - budynki i lokale mieszkalne v.1.5 (236,71KB)

PDFFormularz B - budynki i lokale niemieszkalne v.1.5 (264,50KB)

PDFCEEB dla właścicieli i zarządców (1,10MB)

PDFUlotka CEEB (1,87MB)

JPEGPlakat CEEB format A3 (164,67KB)

PDFUlotka-inwentaryzacja budynków (1,17MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego