Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Główny Specjalista ds.ekonomicznych i zasobów Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Główny Specjalista ds.ekonomicznych i zasobów Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
08-09-2023
Termin składania dokumentów:
21-09-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, preferowane: wyższe na kierunku ekonomia;
b) znajomość ustaw: Kodeks Cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o księgach wieczystych i hipotece, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania cywilnego, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) co najmniej – 4-letni staż pracy.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/staż pracy
- co najmniej 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku;
b) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, zdyscyplinowanie i właściwa postawa etyczna, zdolność planowania i organizowania pracy.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pani Iwona Bawolska-Zobniów zamieszkała w Osięcinach.
Uzasadnienie wyboru:
Pani Iwona Bawolska – Zobniów podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Główny Specjalista ds. ekonomicznych i zasobów Miasta w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Urzędzie Miasta Włocławek.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (434,33KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (30,15KB)
  3. PDFOpis stanowiska (157,73KB)
  4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (18,73KB)
  5. PDFZakres czynności (316,59KB)
  6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (22,50KB)
  7. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (117,10KB)
  8. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (12,90KB)
  9. PDFInformacja o wyniku naboru (161,32KB)
  10. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,92KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego