Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 344/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej

Nr zarządzenia:
344
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.
Data podpisania:
06-09-2023
Data wejścia w życie:
06-09-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463), art. 32 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, zmienionym Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 r. i Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem do niniejszego Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 344/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2023 r. (559,66KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 344/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (15,56KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego