Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 349/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji dla Konkursu na „Lokalny Produkt ”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Nr zarządzenia:
349
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji dla Konkursu na „Lokalny Produkt ”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
Data podpisania:
11-09-2023
Data wejścia w życie:
11-09-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309) w związku z Uchwałą nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

zarządza się, co następuje:

§1. W treści Zarządzenia nr 374/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji dla Konkursu na „Lokalny Produkt”, realizowanego w związku z Gminne Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 i załącznika nr 1, wprowadza się następujące zmiany:

 1. W zarządzeniu §1 otrzymuje brzmienie:
 1. Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan Krzysztof Kukucki- Zastępca prezydenta Miasta Włocławek
 2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej- Pani Monika Jabłońska- Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek
 3. Członkowie:
 1. Pani Monika Jabłońska - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek,
 2. Pani Aneta Chełminiak - przedstawiciel Wydziału Rewitalizacji,
 3. Pani Anna Pakulska - przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,
 4. Pani Małgorzata Olejnik – przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,
 5. Pan Mariusz Koszytkowski – przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,
 6. Pani Aleksandra Bartoszewska – przedstawiciel Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,
 7. Pani Lidia Piechocka -Witczak- przedstawiciel Centrum Kultury Browar B,
 8. Pani Anna Jackowska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy,
 9. Pan Jakub Girczyc – przedstawiciel Włocławskiego Centrum Biznesu.

W zarządzeniu §4 otrzymuje brzmienie: Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Obsługi Inwestora.

 1. W załączniku nr 1 do zarządzenie pkt.I otrzymuje brzmienie:
 1. Komisja Konkursowa pracuje pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Konkursowej - Pana Krzysztofa Kukuckiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.
 2. Zastępcą Komisji Konkursowej zostaje Pani Monika Jabłońska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek.
 3. Członkami Komisji Konkursowej zostają:
 1. Pani Monika Jabłońska - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek,
 2. Pani Aneta Chełminiak - przedstawiciel Wydziału Rewitalizacji,
 3. Pani Anna Pakulska - przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,
 4. Pani Małgorzata Olejnik – przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,
 5. Pan Mariusz Koszytkowski – przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,
 6. Pani Aleksandra Bartoszewska – przedstawiciel Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,
 7. Pani Lidia Piechocka -Witczak- przedstawiciel Centrum Kultury Browar B,
 8. Pani Anna Jackowska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy,
 9. Pan Jakub Girczyc – przedstawiciel Włocławskiego Centrum Biznesu.

§2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik:

 1. PDFZarządzenie nr 349/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2023 r. (836,19KB)
 2. DOCXZarządzenie nr 349/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2023 r. - dokument dostępny cyfrowo (17,88KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego