Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 350/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2023 r. w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr”

Nr zarządzenia:
350
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr”
Data podpisania:
11-09-2023
Data wejścia w życie:
11-09-2023

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463)

zarządza się, co następuje:  

§ 1. Nadaje się „Regulamin Organizacyjny Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Włocławek.  

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 327/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr” zmienione zarządzeniem nr 289/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2021 r.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 350/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2023 r. (5,18MB)
  2. DOCZarządzenie nr 350/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2023 r. (203,50KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego