Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 351/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Nr zarządzenia:
351
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
Data podpisania:
12-09-2023
Data wejścia w życie:
12-09-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 9 i art.10 oraz art. 16a  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2021 r. poz. 2020, z 2023 r. poz. 1662) w związku z art. 2 i art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) oraz art. 68, art.68¹, art. 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję z dniem 14 września 2023 roku Pana Andrzeja Chmielewskiego na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.

2. Powołanie następuje na czas określony tj. od dnia 14 września 2023 roku do dnia 13 września 2030 roku.

3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku na okres 7 lat.

 4. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 351/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 września 2023 r. (501,20KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 351/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 września 2023 r. - dokument dostępny cyfrowo (18,44KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego