Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 352/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 września 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej

Nr zarządzenia:
352
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej
Data podpisania:
12-09-2023
Data wejścia w życie:
12-09-2023

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572 i poz. 1463)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek właściwemu w sprawach nadzoru nad Wydziałem Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 460/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2021 r. w nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 352/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 września 2023 r. (4,09MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 352/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 września 2023 r. - dokument dostępny cyfrowo (64,11KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego