Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji odszkodowawczej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego (ul. Toruńska, działka nr 31/6 obręb Rózinowo)

Prezydent Miasta Włocławek, jako starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz na podstawie art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 w zw. z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 14 września 2023 r. została wydana decyzja, znak: GMK.N.6821.1.3.2023, ustalająca wysokość odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości oraz szkód, powstałych w związku z założeniem i przeprowadzeniem przez Spółkę ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku odcinka dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Włocławek Azoty – Włocławek Azoty/Machnacz (przebudowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV Włocławek Azoty – Włocławek Wschód na linię dwutorową), zgodnie z ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 18 lipca 2022 r., znak: GMK.N.6821.2.1.2022 o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów i brak jest jakichkolwiek dokumentów pozwalających ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 31/6 (obręb Rózinowo) o pow. 0,0411 ha oraz orzekająca o wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego w związku z nieuregulowanym stanem prawnym, o którym mowa w art. 133 pkt 2 u.g.n.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miasta Włocławek, w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Nieruchomości przy ulicy 3 Maja 22, pokój 24a w godzinach urzędowania, po uprzednim określeniu terminu pod nr telefonu: 54 414 41 15.

Załączniki:

  1. PDFObwieszczenie (304,54KB)
  2. DOCXObwieszczenie- dokument dostępny cyfrowo (15,21KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego