Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiadomienia i ostrzeżenia o jakości powietrza

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 845), Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy przesyła powiadomienia o ryzyku wystąpienia lub przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 lub poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu.

Załącznik:

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w dniu 20.03.2024 r. (150,46KB)

PDFPowiadomienie o stwierdzonym ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla bezno(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 (182,67KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania PM10 we Włocławku w dniu 08.03.2024 r. (193,65KB)

PDFPrzekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej ul. Okrzei we Włocławku w dniu 09.01.2024 r. (204,08KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10 (206,88KB)

PDFPowiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym (202,15KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego