Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 355/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju.

Nr zarządzenia:
355
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju.
Data podpisania:
18-09-2023
Data wejścia w życie:
18-09-2023

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463) w związku z § 3 ust. 1 zarządzenia Nr 65/05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 268/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta Włocławek w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju, w załączniku do zarządzenia w § 3 w pkt 12 wprowadza się następujące zmiany:

  1. lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) planowanie i realizowanie zadań dotyczących przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa w zakresie:

- tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych,

- dystrybucji tabletek jodku potasu,”;

  1. lit. e) otrzymuje brzmienie:

e) koordynowanie przygotowania zastępczych domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych w razie wystąpienia zdarzeń warunkujących wprowadzenie jednego z ustawowych stanów nadzwyczajnych,”;

  1. lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) planowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych,”;

  1. lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g) planowanie przedsięwzięć związanych z ewakuacją placówek opiekuńczo – wychowawczych,”;

  1. lit. i) otrzymuje brzmienie:

„i) typowanie obiektów możliwych do doraźnego wykorzystania przez jednostki pomocy społecznej w sytuacjach zdarzeń warunkujących wprowadzenie jednego z ustawowych stanów nadzwyczajnych,”;

  1. lit. j) otrzymuje brzmienie:

„j) koordynowanie zaopatrzenia jednostek pomocy społecznej w żywność, artykuły sanitarne, wodę, odzież, artykuły pierwszej pomocy medycznej, pościel, itp. jako uzupełnienie zasobów,”;

  1. lit. l) otrzymuje brzmienie:

„l) w ramach realizowania funkcji państwa gospodarza (HNS) przygotowanie i zabezpieczenie pomocy medycznej, w tym ewakuacji;”.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

          2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 355/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. (602,20KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 355/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r.- dokument dostępny cyfrowo (18,04KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego