Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 360/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Nr zarządzenia:
360
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.
Data podpisania:
18-09-2023
Data wejścia w życie:
18-09-2023

Na podstawie art. 41 g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571), § 2 ust. 3 i § 4 Uchwały Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom z 2017 r. poz. 3372), § 1 Zarządzenia nr 257/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia trybu powoływania członków organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

zarządza się, co następuje

§ 1. Odwołuje się członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Pana Czesława Zarzecznego – przedstawiciela organizacji pozarządowych, w związku z jego śmiercią.

§ 2. Powołuje się do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Panią Ewelinę Brodzińską – przedstawiciela organizacji pozarządowych.

§ 3. W Zarządzeniu Nr 342/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku dotychczasowy załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 360/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r. (742,70KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 360/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,52KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego