Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 361/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych przez Gminę Miasto Włocławek i jej jednostki organizacyjne

Nr zarządzenia:
361
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych przez Gminę Miasto Włocławek i jej jednostki organizacyjne.
Data podpisania:
19-09-2023
Data wejścia w życie:
19-09-2023

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 86a-86o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, 2707, z 2023 r. 511, 326, 556, 614, 1059, 1193, 1234, 1598, 1059, 1705)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 316/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych przez Gminę Miasto Włocławek i jej jednostki organizacyjne, zmienionego Zarządzeniem nr 267/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2022 r., zwaną dalej „Procedurą MDR”, załącznik nr 1 do Procedury MDR otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektorów Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek do:

  1. zapoznania pracowników z Procedurą MDR,
  2. kontroli przestrzegania przez pracowników wytycznych zawartych w Procedurze MDR.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia pełni Skarbnik Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 361/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2023 r. (1,30MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 361/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (39,15KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego