Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie dla stron postępowania

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamia się strony, że została wydana opinia organu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjnego z częścią biurowo socjalną, dwóch budynków przemysłowych (hal namiotowych), budowa konstrukcji wsporczej silosów wraz z silosami szt. 4 oraz budynku portierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Strony mogą zapoznać się z ww. opinią:

  • w Urzędzie Miasta Włocławek w Wydziale Środowiska ul. 3 Maja 22, 87-800 Włocławek I piętro, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30, wtorek w godz. 7:30 do godz. 17:00, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00;

lub

W niniejszej sprawie występuje łącznie ponad 10 stron, wobec powyższego stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego — niniejsze obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek (ul. Zielony Rynek 11/13 oraz ul. 3 Maja 22) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało umieszczone w BIP oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w dniu 20 września 2023 r.

Załączniki:

PDFOpinia Wody Polskie GD.ZZŚ.5.4901.418.2023.WL (431,68KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego