Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 364/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego

Nr zarządzenia:
364
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego
Data podpisania:
21-09-2023
Data wejścia w życie:
21-09-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 32 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i Dz. U. z 2023 r poz. 572) w związku z uchwałą nr XI/88/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 3833)

zarządza się, co następuje:

§1. Wykonując uchwałę nr XI/88/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 3833) powołuję Zespół konsultacyjny w składzie:

 1. Anna Piętka Dyrektor Wydziału Edukacji – przewodnicząca,
 2. Olga Wujkowska Kierownik Referatu Obsługi Szkół i Placówek – członek,
 3. Elżbieta Nowacka Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 – członek,
 4. Małgorzata Bisaga Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku – członek,
 5. Jolanta Stasinowska Przedstawiciel Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Włocławku – członek,
 6. Jolanta Frontczak Przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” we Włocławku – członek,
 7. Maciej Błaszczyk Przedstawiciel Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty w Białymstoku – członek,
 8. Joanna Majczak Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność – 80” we Włocławku – członek,
 9. Monika Krzeszewska Przedstawiciel Międzyzakładowego Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata” w Bydgoszczy – członek,
 10. Małgorzata Bajraszewska Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Oświata w Katowicach – członek,
 11. Ewa Dmoch Przedstawiciel Związku Zawodowego INICJATYWA – członek,
 12. Monika Kramkowska Przedstawiciel Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” – członek.

§ 2. Zadaniem Zespołu konsultacyjnego, o którym mowa w § 1 jest wyrażenie stanowiska w sprawie złożonych w 2023 roku wniosków o przyznanie Nagród Prezydenta Miasta Włocławek dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 3. 1. Obsługę administracyjno–techniczną zapewnia Wydział Edukacji.

2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie nr 364/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2023 r. (706,33KB)
 2. DOCXZarządzenie nr 364/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (22,71KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego