Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 365/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek

Nr zarządzenia:
365
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek.
Data podpisania:
26-09-2023
Data wejścia w życie:
26-09-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 ) oraz art. 86, art. 90, art. 91 ust. 1-3, art. 99 i art. 109 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz.1570, 1598), art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280), rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988, z 2020 r. poz. 576, 1127, 2326, z 2021 r. poz. 1179 i 2382, z 2022 r. poz. 2810 oraz z 2023 r. poz. 794)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 13/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek, zmienionego Zarządzeniem 266/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2022 r., załącznik nr 1 do Zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektorów Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek do zapoznania pracowników z Zarządzeniem.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia pełni Skarbnik Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 365/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r. (1,33MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 365/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 września 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (44,54KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego