Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 366/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Nr zarządzenia:
366
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.
Data podpisania:
27-09-2023
Data wejścia w życie:
27-09-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 41 e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), § 2 Uchwały Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek  z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj. –Pom. z 2017 r. poz. 3372)

zarządza się, co następuje

§ 1.1. Ogłasza się otwarty nabór na dziewięciu kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności  Pożytku Publicznego we Włocławku.

2. Ogłoszenie o otwartym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Termin zgłaszania kandydatów wyznaczony zostaje na 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o otwartym naborze, o którym mowa w §1.

§ 3. W celu przeprowadzenia naboru, o którym mowa w §1 powołuje się komisję w składzie:

1) Elżbieta Dynarska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;

2) Anna Straszewska – Pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;

3) Agnieszka Antosik – Pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych  i Wolontariatu we Włocławku.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek–www.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 366/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r. (1,35MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 366/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (24,32KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego