Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Referat Obsługi Szkół i Placówek 2

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Edukacji, Referat Obsługi Szkół i Placówek
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Podinspektor w Wydziale Edukacji, Referat Obsługi Szkół i Placówek
Wymiar etatu:
pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
27-09-2023
Termin składania dokumentów:
09-10-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, o finansowaniu zadań oświatowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks pracy;
c) obywatelstwo polskie;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w zakresie administracji – wskazane;
b) umiejętności zawodowe – umiejętność analizowania i stosowania przepisów prawa;
c) inne: sprawne planowanie i organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera;
d) predyspozycje osobowościowe: sumienność, kreatywność, samodzielność, bezstronność, właściwa postawa etyczna, operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Pan Jakub Lewandowski zamieszkały we Włocławku.
Uzasadnienie wyboru:
Pan Jakub Lewandowski podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor w Wydziale Edukacji, Referat Obsługi Szkół i Placówek w Urzędzie Miasta Włocławek.
Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
Spełnił wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (458,43KB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (29,54KB)
  3. PDFOpis stanowiska (233,91KB)
  4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (16,55KB)
  5. PDFZakres czynności (530,33KB)
  6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (18,54KB)
  7. PDFInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (113,39KB)
  8. DOCXInformacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej-dokument dostępny cyfrowo (23,45KB)
  9. PDFInformacja o wyniku naboru (151,02KB)
  10. DOCXInformacja o wyniku naboru-dokument dostępny cyfrowo (12,99KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego