Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 372/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
372
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
03-10-2023
Data wejścia w życie:
03-10-2023

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344. poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506 i poz.1688), w związku z uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek zmienioną uchwałą nr XXXI/25/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r, poz. 2389 z 2021 r. poz. 1903)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie wykonuje się przysługującego Gminie Miasto Włocławek prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego, oznaczonego numerem 11, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 55,07 m². Z własnością tego lokalu mieszkalnego, związany jest udział wynoszący 5507/75205 części we własności części wspólnych budynku i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicielom poszczególnych lokali oraz we własności gruntu o powierzchni 0,0728 ha, położonego we Włocławku przy Bulwarach Marszałka Piłsudskiego 5C, oznaczonego numerem działki 13/6 (Włocławek KM 47), znajdującego się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, będącego przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 2942/2023 z dnia 15 września 2023 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 372/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. (612,66KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 372/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (34,39KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego