Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 382/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych położonych we Włocławku na tymczasowe pomieszczenia.

Nr zarządzenia:
382
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych położonych we Włocławku na tymczasowe pomieszczenia.
Data podpisania:
09-10-2023
Data wejścia w życie:
09-10-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 5a, art. 25a ustawy z dnia21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 725) oraz § 2 pkt 11 pkt 4 załącznika do uchwały Nr XXXII/40/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r., w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2021 r. poz. 2170),

zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przeznacza się lokal mieszkalny położony we Włocławku przy ul. Zakręt 8 bl. I m. 214ana tymczasowe pomieszczenie.

2. Lokal mieszkalny, o którym mowa w ust. 1 położony we Włocławku przy ul. Zakręt 8 bl. I m. 214a, posiada powierzchnię użytkową 12,60 m², w tym powierzchnię mieszkalną 11,70 m², jest lokalem o obniżonym standardzie, zlokalizowanym na II piętrze, posiada 1 izbę, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację elektryczną, ogrzewanie centralne, łazienkę z WC znajdującą się poza lokalem.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 373/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych położonych we Włocławku na tymczasowe pomieszczenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 382/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2023 r. (756,04KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 382/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,79KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego