Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 400/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku

Nr zarządzenia:
400
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku
Data podpisania:
30-10-2023
Data wejścia w życie:
30-10-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) i § 4 Statutu Schroniska dla Zwierząt we Włocławku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 65/L/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Schroniska dla Zwierząt we Włocławku oraz zmiany Uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn.: ,,Schronisko dla Zwierząt” we Włocławku, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/87/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 08 września 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/45/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr V/6/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Schroniska dla Zwierząt we Włocławku, ustalony
przez Dyrektora jednostki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Schroniska dla Zwierząt we Włocławku.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek nr 266/2017 z dnia 4 października 2017 r.

§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2024 r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 400/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2023 r. (3,76MB)
  2. DOCXZarządzenie nr 400/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2023 r. (42,37KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego