Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 398/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.

Nr zarządzenia:
398
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.
Data podpisania:
27-10-2023
Data wejścia w życie:
27-10-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 285 i 1860)

zarządza się, co następuje:

§ 1.1.  Wyznaczam Pana Marcina Idryana – Głównego Specjalistę w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Włocławek do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń.

Wyznaczam Pana Rafała Kościańskiego – Inspektora w Wydziale Informatyki w Urzędzie Miasta Włocławek do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń, w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy Pana Marcina Idryana.

§ 2. Do zadań administratora, o którym mowa w § 1, należy w szczególności:

1) aktywacja adresu do doręczeń elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą doręczenia elektronicznego;

2) zarządzanie skrzynką doręczeń, które obejmuje w szczególności:

a) dokonywanie na skrzynce doręczeń następujących operacji:

  • wysyłanie i odbieranie korespondencji;
  • zarządzanie korespondencją zgromadzoną w skrzynce doręczeń, w tym wprowadzanie reguł definiowania przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny;
  • konfigurowanie skrzynki doręczeń;

b) wskazywanie osób fizycznych upoważnionych do dokonywania na skrzynce doręczeń operacji, o których mowa w lit. a).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi skrzynki doręczeń.

§ 4.1 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 398/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r. (545,01KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 398/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 października 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,39KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego