Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 406/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Nr zarządzenia:
406
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.
Data podpisania:
07-11-2023
Data wejścia w życie:
07-11-2023

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 41 e ust. 3, art. 41 f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), § 2 oraz § 3 ust. 5 Uchwały Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Dz. Urz. Woj. Kuj. –Pom. z 2017 r. poz. 3372), w związku z § 1 Zarządzenia nr 257/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia trybu powoływania członków organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

zarządza się, co następuje

§1. Z dniem 15 listopada 2023 r. powołuje się Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku – VI kadencja w składzie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Upoważnia się Dyrektora Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku do zwołania pierwszego posiedzenia Rady w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz prowadzenie posiedzenia do czasu wyboru przewodniczącego.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek oraz Dyrektorowi Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku.

§4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2023 r.

Załącznik:

  1. PDFZarządzenie Nr 406/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2023 r. (808,12KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 406/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,45KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego