Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii

Status ogłoszenia o naborze:
Rozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
Brak
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział:
Geodezji i Kartografii
Miejsce pracy:
Urząd Miasta Włocławek
Stanowisko:
Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii
Wymiar etatu:
Pełny wymiar czasu pracy
Ilość etatów:
1 etat
Data ogłoszenia:
09-11-2023
Termin składania dokumentów:
20-11-2023
Sposób składania dokumentów:
Osobiście, drogą pocztową, elektronicznie
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym;
b) korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
c) uprawnienia specjalistyczne: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach zgodnych z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752);
d) znajomość przepisów ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne
i rozporządzenia wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o samorządzie gminnym, prawo o ustroju sądów powszechnych, o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej i umiejętności ich stosowania;
e) obywatelstwo polskie;
f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) nieposzlakowana opinia;
h) co najmniej 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) predyspozycje osobowościowe: praworządność, sumienność, bezstronność, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność, umiejętność planowania i organizowania pracy oraz kierowania i pracy w zespole,
b) inne: umiejętność obsługi urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki) oraz znajomość programów: Ewmapa, Ośrodek, Bank Osnów, MDOK, ADRES, EWOPIS, EXCEL, Word i innych aplikacji biurowych;
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
Lista wybranych kandydatów:
Prezydent Miasta Włocławek informuje o odstąpieniu od dalszej procedury konkursowej z powodu nie złożenia przez żadnego z kandydatów dokumentów aplikacyjnych na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Uzasadnienie wyboru:
Prezydent Miasta Włocławek informuje o odstąpieniu od dalszej procedury konkursowej z powodu nie złożenia przez żadnego z kandydatów dokumentów aplikacyjnych na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie o naborze (1,83MB)
  2. DOCXOgłoszenie o naborze-dokument dostępny cyfrowo (22,69KB)
  3. PDFOpis stanowiska (474,61KB)
  4. DOCXOpis stanowiska-dokument dostępny cyfrowo (18,29KB)
  5. PDFZakres czynności (1,28MB)
  6. DOCXZakres czynności-dokument dostępny cyfrowo (29,59KB)
  7. PDFOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia (109,05KB)
  8. DOCXOgłoszenie o odstąpieniu od dalszej procedury zatrudnienia-dokument dostępny cyfrowo (12,73KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego