Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 412/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nr zarządzenia:
412
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data podpisania:
10-11-2023
Data wejścia w życie:
10-11-2023

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40, poz.572, poz.1463, poz.1688) i art. 4 ¹ ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuję ze składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Krystiana Łuczaka, powołuję w jego miejsce Pana Arkadiusza Piaseckiego.

§ 2. Załącznik do Zarządzenia nr 107/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem nr 339/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2017 r., zmienionego Zarządzeniem nr 154/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r., zmienionego Zarządzeniem nr 193/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., zmienionego Zarządzeniem nr 419/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2020 r., zmienionego Zarządzeniem nr 280/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2022 r. zmienionego Zarządzeniem nr 394/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 412/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2023 r. (649,74KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 412/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,12KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego