Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 407/2023 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości, należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Włocławek, jako starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Nr zarządzenia:
407
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości, należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Włocławek, jako starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.
Data podpisania:
07-11-2023
Data wejścia w życie:
07-11-2023

Na podstawie art. 11, art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Powołuje się Komisję Przetargową zwaną dalej „Komisją” w składzie:

Przewodnicząca Komisji: Magdalena Stefanowska.

 • Członkowie Komisji:
 • Katarzyna Laszuk,
 • Aleksandra Kiełbasa,
 • Anna Graczykowska,
 • Iwona Bieńkowska,
 • Paula Sadowska,
 • Barbara Krysińska.
 1. Celem Komisji jest przeprowadzanie przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości, należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Włocławek, jako starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

§2. W przypadku nieobecności Przewodniczącej Komisji jej funkcję pełni kolejny członek z listy wyszczególnionej w § 1 ust. 1.

§3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja Przetargowa wykonuje w obecności
co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego.

§4. Komisja w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§7. Traci moc Zarządzenie Nr 348/2022 z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości, należących  do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Włocławek, jako starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

 1. PDFZarządzenie nr 407/2023 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 7 listopada 2023 r. (656,11KB)
 2. DOCXZarządzenie nr 407/2023 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 7 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (25,62KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego