Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy linii energetycznej kablowej nn, budowa rozdzielnicy kablowej niskiego napięcia nn oraz budowa przyłącza kablowego nn przy ulicy Żytniej we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2023.682; t.j.)*

Data wpływu do organu: 13 listopada 2023 r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu reprezentowana przez Pana Pawła Ziółkowskiego

Adres robót budowlanych: ul. Żytnia; dz. nr 53 obręb Włocławek KM 123, dz. nr 62/7, 41/5, 41/6, 41/10, 42/9 obręb Włocławek KM 112/1

Opis projektowanego obiektu: budowa linii energetycznej kablowej nn, budowa rozdzielnicy kablowej niskiego napięcia nn oraz budowa przyłącza kablowego nn przy ulicy Żytniej we Włocławku we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 5 grudnia 2023 r.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego