Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji Nr 197/2023 z dnia 06 listopada 2023r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Letniej od Alei Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską wraz z infrastrukturą techniczną we Włocławku, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162; z późniejszymi zmianami) 

zawiadamiam,

że na wniosek złożony w dniu 10 sierpnia 2023 r. przez właściwego zarządcę drogi – Prezydenta Miasta Włocławek-została wydana w dniu 06 listopada 2023 r. decyzja Nr 197/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Letniej od Alei Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską wraz z infrastrukturą techniczną we Włocławku, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej”, na terenie dz. nr 7/1 (7/24, 7/23, 7/25), 7/15, 7/17 (7/26, 7/27), 7/18 (7/29, 7/28, 7/30), 7/19, 7/20, 7/21, 7/22 (7/31, 7/32), 22/8, 22/15 (22/27, 22/28), 22/19 (22/29, 22/30), 22/20, 22/21 (22/31, 22/32), 22/22, 22/23, 22/24, 37, 43 (43/1, 43/2) obręb ewidencyjny Michelin KM 02; dz. nr 368/3 (368/8, 368/9), 368/4 obręb ewidencyjny Michelin KM 23, znajdujących się na terenie miasta Włocławek.

  • przed nawiasem podano numer działki podlegającej podziałowi
  • w nawiasach podano numery działek po podziale (wytłuszczonym drukiem oznaczono nowo wydzielone działki objęte zakresem niniejszej inwestycji).

Właściciele (osoby fizyczne, organy administracji państwowej, jednostki organizacyjne, użytkownicy wieczyści) działek położonych w rejonie nieruchomości objętych decyzją, w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony  Rynek 11/13, w pokoju nr 404 (IV piętro).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775; z późniejszymi zmianami), obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji w Urzędzie Miasta Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz w prasie lokalnej.

Załączniki:

  1. PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji ul. Letnia (320,59KB)
  2. DOCXObwieszczenie o wydaniu decyzji ul. Letnia-dokument dostępny cyfrowo (17,63KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego