Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 415/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Nr zarządzenia:
415
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.
Data podpisania:
15-11-2023
Data wejścia w życie:
15-11-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, poz. 1688) oraz § 2 ust. 2 pkt c załącznika do Uchwały nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się ustanie członkostwa Pana Krystiana Łuczaka, powołanego Zarządzeniem nr 13/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji,  zmienionego Zarządzeniem nr 425/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 października 2019 r., zmienionego Zarządzeniem nr 156/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2020 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2020 r., zmienionego Zarządzeniem nr 40/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2021 r., zmienionego Zarządzeniem nr 95/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2021 r., zmienionego Zarządzeniem nr 276/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2022 r., zmienionego Zarządzeniem nr 363/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2022 r., zmienionego Zarządzeniem nr 2/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 stycznia 2023 r. oraz zmienionego Zarządzeniem nr 397/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 października 2023 r.,  jako przedstawiciel Rady Miasta Włocławek.

§ 2. Ustala się skład Komitetu Rewitalizacji zgodnie z załączeniem do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 415/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2023 r. (861,56KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 415/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (18,26KB)
  3. DOCXZałącznik do Zarządzenia 415/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (20,78KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego