Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 419/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek

Nr zarządzenia:
419
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek
Data podpisania:
17-11-2023
Data wejścia w życie:
17-11-2023

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), w związku z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz. 530) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.1465)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 20 listopada 2023 r. powołuję Pana Jarosława Zdanowskiego na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 2. Warunki pracy i płacy zostaną ustalone odrębnie.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 419/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r. (191,94KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 419/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (13,26KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego