Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 420/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek

Nr zarządzenia:
420
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek
Data podpisania:
20-11-2023
Data wejścia w życie:
20-11-2023

Na podstawie art. 26a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 401/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Trzecim Zastępcą Prezydenta Miasta Włocławek jest Pan Jarosław Zdanowski”.

§ 2 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 420/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2023 r. (337,61KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 420/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (21,57KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego