Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 422/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji dla Konkursu na „Lokalny Produkt ”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Nr zarządzenia:
422
Rok:
2023
Tytuł:
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji dla Konkursu na „Lokalny Produkt ”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
Data podpisania:
23-11-2023
Data wejścia w życie:
23-11-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572, 1463, 1688) w związku z Uchwałą nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

zarządza się, co następuje:

§1. W treści Zarządzenia nr 374/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji dla Konkursu na „Lokalny Produkt”, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 i załącznika nr 1, wprowadza się następujące zmiany:

1) W zarządzeniu §1 otrzymuje brzmienie:

  • Przewodniczący Komisji Konkursowej Pan Jarosław Zdanowski - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek,
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej Pani Monika Jabłońska - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Członkowie:

1. Pani Monika Jabłońska - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek,

2. Pani Aneta Chełminiak - przedstawiciel Wydziału Rewitalizacji,

3. Pani Anna Pakulska - przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,

4. Pani Małgorzata Olejnik – przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,

5. Pan Mariusz Koszytkowski – przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,

6. Pani Aleksandra Bartoszewska – przedstawiciel Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,

7. Pani Lidia Piechocka -Witczak- przedstawiciel Centrum Kultury Browar B,

8. Pani Anna Jackowska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy,

9. Pan Jakub Girczyc – przedstawiciel Włocławskiego Centrum Biznesu.

W zarządzeniu §4 otrzymuje brzmienie: Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Obsługi Inwestora.

2) W załączniku nr 1 do zarządzenia pkt. I otrzymuje brzmienie:

1. Komisja Konkursowa pracuje pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Konkursowej - Pana Jarosława Zdanowskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

2. Zastępcą Komisji Konkursowej zostaje Pani Monika Jabłońska – Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek.

3. Członkami Komisji Konkursowej zostają:

1. Pani Monika Jabłońska - Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek,

2. Pani Aneta Chełminiak - przedstawiciel Wydziału Rewitalizacji,

3. Pani Anna Pakulska - przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,

4. Pani Małgorzata Olejnik – przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,

5. Pan Mariusz Koszytkowski – przedstawiciel Centrum Obsługi Inwestora,

6. Pani Aleksandra Bartoszewska – przedstawiciel Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,

7. Pani Lidia Piechocka -Witczak- przedstawiciel Centrum Kultury Browar B,

8. Pani Anna Jackowska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy,

9. Pan Jakub Girczyc – przedstawiciel Włocławskiego Centrum Biznesu.

§2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 422/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r. (821,66KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 422/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (16,71KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego