Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 423/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
423
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
23-11-2023
Data wejścia w życie:
23-11-2023

Na podstawie art.32 ust. 1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art.13 ust.3 w związku  z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2023 r. poz. 571),

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się wyboru ofert i przyznania środków finansowych podmiotom uprawnionym w celu realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, na terenie miasta Włocławek, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 został dokonany na podstawie stanowiska Komisji Konkursowej opiniującej oferty, powołanej Zarządzeniem Nr 414/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2024 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego.

§ 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wlocl.pl;
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek -www.wloclawek.eu;
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.
  4. W generatorze ofert WITKAC – https://www.witkac.pl/

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 423/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r. (942,78KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 423/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (20,80KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego