Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Chmielną, Stodólną, Okrężną i Wojskową wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, w dniach od 5 grudnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r., (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami dnia 12 grudnia 2023 r., składanie uwag w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r.) sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XLIII/181/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. – w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu (od godz. 7.30 do godz. 17.00 we wtorki, od godz. 7.30 do godz. 14.00 w piątki oraz od godz. 7.30 do godz. 15.30 w pozostałe dni robocze), w pokoju 410 (IV-piętro) można zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami zawierającymi informacje o środowisku i jego ochronie - dotyczącymi obszaru objętego projektem w/w planu miejscowego, tj.:

  1. „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe” określające między innymi warunki gruntowo – wodne dla terenu objętego sporządzeniem „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Chmielną, Stodólną, Okrężną i Wojskową” oprac. kwiecień 2022 r., EKOPRZESTRZEŃ Jacek Hoffmann z siedzibą w Gdańsku ul. Orfeusza 1/1;
  2. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Chmielną, Stodólną, Okrężną i Wojskową” – oprac. marzec 2023, Pracownia Ochrony Środowiska i Systemów Informacji Geograficznej GEOECOM z siedzibą w Toruniu, ul. Prosta 19/5;
  3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Chmielną, Stodólną, Okrężną i Wojskową” oprac. Urząd Miasta Włocławek, Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie trwania wyłożenia do wglądu publicznego), jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Włocławek w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, w zakładce: PRAWO LOKALNE → Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego → Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie sporządzania. Adres www: http://www.bip.um.wlocl.pl.

Załączniki:

  1. PDFInformacja (282,76KB)
  2. DOCInformacja-dokument dostępny cyfrowo (38,00KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego