Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 428/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku.

Nr zarządzenia:
428
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku.
Data podpisania:
30-11-2023
Data wejścia w życie:
30-11-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 30 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 poz. 2048) oraz §4 pkt 2 Regulaminu działania Miejskiej Rady Sportu we Włocławku przyjętego Zarządzeniem nr 174/2005 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu we Włocławku, oraz ustalenia składu i zasad powoływania członków Miejskiej Rady Sportu we Włocławku, zmienionego Zarządzeniem nr 39/2008 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2008 r., zmienionego Zarządzeniem nr 236/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2011 r., zmienionego Zarządzeniem nr 12/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2015 r. oraz Zarządzeniem nr 15/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r., Zarządzeniem nr 16/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. i Zarządzeniem nr 222/2019 z dnia 17 maja 2019 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ze składu osobowego Miejskiej Rady Sportu odwołuje się Pana Łukasza Brylskiego.

§ 2. Do składu osobowego Miejskiej Rady Sportu powołuje się Pana Łukasza Pszczółkowskiego.

§ 3. Skład Rady określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Zalaczniki:

  1. PDFZarządzenie nr 428/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r. (670,08KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 428/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (17,59KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego