Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 442/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych w tym garaży, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz będących w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek.

Nr zarządzenia:
442
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych w tym garaży, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz będących w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek.
Data podpisania:
12-12-2023
Data wejścia w życie:
12-12-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję przetargową, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

 Przewodniczący Komisji: Małgorzata Chrzanowska

 Członkowie Komisji:

  • Kinga Grzelak
  • Magdalena Krajewska
  • Karolina Szwed
  • Dariusz Mierzwicki
  • Agnieszka Kazanecka
  • Sylwia Walczykowska

Celem Komisji jest przeprowadzenie przetargów na najem lokali użytkowych w tym garaży, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz będących w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek.

§ 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego funkcję pełni kolejny członek z listy wyszczególnionej w § 1.

§ 3. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem przetargu na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek” stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 444/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 274/2022 z dnia 15 lipca 2022 r., w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 442/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023 r. (581,92KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 442/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (22,55KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego