Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (11/prog/2023)

Rodzaj dokumentu:
Prognoza oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu:
Inne
Nr karty/rok:
11/prog/2023
Nazwa dokumentu:
Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (11/prog/2023)
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu:
Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, zabytków, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko – dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei, Wroniej, Al. Chopina, Warszawskiej.
Obszar, którego dokument dotyczy:
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Miasto Włocławek
Znak sprawy:
UA.ZP.6722.13.2023
Dokument wytworzył:
Osoba fizyczna na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek
Data dokumentu:
18-12-2023
Dokument zatwierdził:
nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:
-
Miejsce przechowywania dokumentu:
Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, IV piętro, pok. 410, tel. 54 / 414-44-46
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu:
Brak
Czy dokument jest ostateczny:
Tak
Numery kart innych dokumentów w sprawie:
2/eko/2019
Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie:
18-12-2023
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:
Brak
Uwagi:
Brak
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego