Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 446/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu działania Urzędu Miasta Włocławek na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2026”

Nr zarządzenia:
446
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu działania Urzędu Miasta Włocławek na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2026”
Data podpisania:
20-12-2023
Data wejścia w życie:
20-12-2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan działania Urzędu Miasta Włocławek na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2026” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu działania Urzędu Miasta Włocławek na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2026” powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 446/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r. (5,14MB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 446/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r. (135,73KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego