Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 447/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Włocławek w 2024 roku.

Nr zarządzenia:
447
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Włocławek w 2024 roku.
Data podpisania:
20-12-2023
Data wejścia w życie:
20-12-2023

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się w Urzędzie Miasta Włocławek dzień 8 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy, w zamian za 6 stycznia 2024 r., który wypada w sobotę.

Pracownikowi, który ze względu na potrzeby Urzędu Miasta Włocławek będzie pracował w dniu 6 stycznia 2024 r. przysługuje odpowiednio dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta Włocławek.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie Nr 447/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r. (376,95KB)
  2. DOCXZarządzenie Nr 447/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (14,99KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego